LINN HEIDI STOKKEDAL. NUOGI TARP SAMANŲ IR PURVO

Turbūt nie­kam nesve­tima atra­dimo nuo­staba šįkart aplankė palik­dama abe­jo­nės šešėlį. Pozityvios abe­jo­nės. Neneigsiu šios jau­nos nor­vegų foto­gra­fės talento. Galbūt ir netu­rė­čiau – atmos­fe­ri­niai miško ir neaiš­kia juoda mase išteptų kūnų vaiz­dai pri­vertė per­kai­noti nuo­mo­nes ir įžvalgas.

Nemėgstu to pri­pa­žinti, tačiau kly­dau. Klydau many­dama, kad nuogo kūno eks­p­lo­a­ta­vi­mas foto­gra­fi­joje jau pabaigė savo aukso amžių. O kur dar gausa kitų, pus­bran­gių metalų ir bran­gak­me­nių? Tiesą sakant, Linn Heidi Stokkedal pateikė staigmeną. Ilgai gal­vo­jau, ar man nesi­vai­dena. Dėl visa ko. Bet foto­gra­fijų serija „Friends in the moss“ spin­du­liuoja pir­ma­pradį atra­dimą, entu­ziazmą ir laisvę su užtar­nautu nuo­po­liu žemyn. Estetiką! Įsi­vaiz­duo­kite, kad užuo­džiate drėg­nas vešlaus Norvegijos miško sama­nas. Jokių paša­li­nių daiktų bei erkių.

nuogimiškas

Šį kartą netrikdė net tai, kad pasi­rink­tas moty­vas labai pri­mena nuskalbtą Adomo ir Ievos isto­riją. Nors pati autorė tei­gia, kad idėja kilo iš vie­nos kny­gos, kurioje buvo rašoma apie žai­dusį ir visą kūną, neskai­tant veido, išsi­pur­vi­nusį berniuką.

Viliuosi, kad Linn Heidi dar neži­no­jote, nors jos dar­bai jau spėjo pake­liauti inter­nete. Ši mer­gina iš Bergeno 2010-​aisiais baigė foto­gra­fi­jos stu­di­jas ir spar­čiai kopia karje­ros laip­tais kon­ku­ren­ci­jos džiung­lėse.

Daugiau šios seri­jos bei kitų auto­rės darbų – jos tink­la­la­pyje.

Naudota: menoduobe.com

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s