Nusikaltimas ir (ne)bausmė

Sunkūs laikai. Tais sunkiais laikais Sankt Peterburge gyvena studentas. Mokosi Teisės fakultete. Kaip Putinas. Kaip IgorMedvedevas. Nori būti toks kaip jie. Ir netgi geresnis. Bet jis neturi pinigų. Sirguliuoja. Nuolat mąsto, kodėl geri žmonės neturi pinigų ir yra priversti visko atsisakyti, o visokie niekšai turi daug pinigų ir nieko neatsisako.

Studentas ima benzopjūklą ir keliauja pas pažįstamą bankininką. Šis yra niekšas. Galvijas. Išgama. Labai pagyvenęs žmogus. Rusijos gėda. Jo rankos suteptos krauju ir blizgučiais.

Studentas jau kartą skolinosi iš bankininko. Ėmė paskolą būstui. Tačiau buto nenusipirko. Ir paskolos neatidavė. Todėl pažįstamas bankininkas nustemba, kodėl studentas atėjo naujos paskolos, negrąžinęs senosios. Studentas nežinia ką neaiškiai murma. Banke nė gyvos dvasios, tik bankininkas. Studentas rodo bankininkui į lango pusę. Tenai, už lango, skraido labai įdomus paukštis. Bankininkas pasisuka, kad pažvelgtų į šį labai įdomų paukštį. Studentas išsitraukia benzopjūklą ir nurėžia bankininkui galvą.

Staiga studentas išgirsta triukšmą. Pasirodo, banke dar kažin kas yra. Tai bankininko brolis. Irgi labai pagyvenęs žmogus. Antros grupės invalidas. Jis vadovauja banko apsaugos tarnybai. Bankininkas, norėdamas sutaupyti, į apsaugos tarnybą priėmė tik savo brolį. Studentas užmuša ir bankininko brolį. Paskui susišluoja visus banke esančius pinigus.

Studentas nežino, ką daryti su pinigais. Anksčiau, kai rengėsi užmušti bankininką ir atimti iš jo pinigus, žinojo – norėjo juos atiduoti tiems, kam jų trūksta. Kam jų labai reikia. Kurie be jų daugiau nebegali.

Tačiau dabar jis pinigų nebenorėjo niekam atiduoti. Užsinorėjo kita ko. Panoro pinigus pasilikti sau. Nusipirkti ką nors labai skanaus. Kokios nors technikos arba drabužių. Ką nors brangaus, ko anksčiau neįstengė, o dabar gali.

Studentui gėda. Jis nebežino, kur iš gėdos dėtis. Išvyks kur nors toli toli. Į Sibirą. Į Magadano sritį. Pasislėps taigoje. Visų pirma, nuo milicijos. Mentai jau seka pėdomis. Jie jau žino, kad kažin koks studentas nurėžė benzopjūklu galvas bankininkui ir jo broliui, tik nežino, koks konkrečiai. Antra, Sibire gera. Tylu. Švaru. Gaivus oras. Atšiauri gamta. Stalino lagerių griuvėsiai. Kalinių kaukolės ir kaulai. Ten iš tikro gera. Gyvens oriai ir sąžiningai. Tikės Dievą. Sodins augalus, kurie ten gali išaugti. Veis gyvūnus, kurie ten gali daugintis. Vakarais kurs laužą. Gamins valgį. Trauks senas sovietines dainas. Žiūrės į žvaigždėtą Sibiro dangų. Be perstojo kalbėsis. Mąstys, kur geriau investuoti pinigus, kad gyvenimas Rusijoje pagerėtų.

Taip ir padaro. Iškeliauja su pinigais į Sibirą.

Geresnė Igor versija ir minipaskola.